Personuppgiftspolicy
Arms & Ammo Center Sweden AB värnar om din integritet.
Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår personuppgiftspolicy beskriver tydligt och transparent sätt hur vi behandlar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i tryggt förvar samt hur vi tillvaratar dina rättigheter och din integritet. Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning.

Du kan läsa mer om GDPR här


Personuppgiftsansvar
Arms & Ammo Center Sweden AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på order@ammocenter.se eller 0725499498 samt via vanligt brev till Arms & Ammo Center Sweden AB, Okomevägen 5B, 311 61, Ullared
0725499498
order@ammocenter.se
Okomevägen 5B
311 61, Ullared